Färdriktningsvisare

LED-visare med blå, grön eller röd LED (matris 45×30 MM)

• Visning av nästa färdriktning och ankomstsignal.