Våningsvisare 1″

Punktmatris visare med röd matris (10X7 P, 45X32 MM).

• Visning av våningsplan, nästa färdriktning och servicemeddelanden.

• Växling mellan plan och riktning och servicemeddelande (Uppfyller inte EN81-70).